கனவின் முகங்கள் - 2

உறவினர் வந்த போதெல்லாம்
நெரிசலான என் இருப்பிடத்தை சுற்றி
எரிந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது.
காரணங்கள் மட்டும் வெவ்வேறாக..
உயிர் காப்பதிலே கவனிமிருப்பதால்
அன்பைக் காட்ட இயலுவதில்லை.
நேற்றும் கூடபக்கத்து விடுதியில் கண்டேன்
கல்லூரி தோழர் தோழிகளை.
பேச அழைத்த போது
ஏனோ மெளனம் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது.
திருமனத்திற்கும் அழைக்கமறந்த
என்னுயிர்த் தோழி
சிரித்துக்கொண்டே காத்திருக்கச் சொன்னாள்
என்னோடு பேசுவதற்கு,

0 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP