*நட்சத்திரம்* - பிடித்த கவிதைகள் ஆறு - கவிதை 4

அணுத் திமிர் அடக்கு


சலுகை
வெறு


திணித்தலை
எதிர்


மிரட்டலைச்
சந்தி


அடங்க
மறு


திமிறு
திமிறு


மூச்சு
என்பது
உரிமைக்குப்
பிறகு

-இலட்சியக் கவி. அறிவுமதி
** அணுத் திமிர் அடக்கு தொகுப்பிலிருந்து**

2 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

குமரன் (Kumaran) said...

கவிஞர் முதல் வரியில் எந்தச் சலுகையை வெறுக்கச் சொல்கிறார்? ஒரு வேளை நான் சலுகை என்று நினைப்பதைக் கவிஞரும் நீங்களும் உரிமை என்று சொல்வீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன். ஆனால் அந்த சலுகை பெற்று இந்த நிலைக்கு வந்தவன் நான். அதனால் அதனை வெறுக்க என்னால் முடியாது.

முத்துகுமரன் said...

நமக்குரியவைகளை நாம் உரிமையோடுதான் பெறவேண்டும். தானமாக அல்ல.

நன்றி குமரன்

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP