அறிவுமதி

மதி

தம்பி என்றழைக்கும் தாய்மை
அண்ணன்
அறிவுமதி

பகைவர்க்கு
தமிழறிவும''தீ''

மானமற்று
மூடித் திரியும் நீங்களெல்லாம்
வருமானம் போனாலும்
தன்மானம் இழக்காத
அவருக்கு
இல்லை
அவர் மயிருக்குக் கூட சமமல்ல

தனியார்மயம்

நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள்
பல்லிளிக்கிறது
தனியார்மயம்
Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP