உடையாது

பத்திரப்படுத்த கொடுத்தாய்
உன் கண்ணாடி இதயத்தை
நானும் ஒரு கல்லெறிந்துவிட்டேன்
உடையாது காத்தது
உன் தாய்மை!!

தாய்மை

2.
மறுக்க முடியா
இறைமை
தாய்மை!

தாய்மை

1.
வளர்ந்தபின்பு
நினைவிலிருப்பதில்லை
தாய்ப்பாலின் சுவை.
மார்பு வற்றியபின்பும்
சுரந்து கொண்டேயிருக்கிறது
தாய்மை

தேவைப்படுகிறது

தேசபக்தி வளர்க்க
தேவைப்படுகிறது
தீவிரவாதம்...

இறுகிக்கிடக்கும் தனிமை

மெளனத்திற்கும் வாய்ப்பின்றி
இறுகிக்கிடக்கிறது தனிமை
உயிரோடு
ஏதேனும் ஒரு கூட்டில்
அடைந்துவிட தேடுகிறது
நீண்டகாலமாக.

எனக்கானதில் நிரம்பாமல்
எல்லாப் பிரதிகளிலும்
எல்லாக் கூடுகளும்
நிரம்பி வழிந்துதான்
கொண்டிருக்கின்றன.

மெளனத்திற்கும் வாய்ப்பின்றி
மிதக்கிறதென் தனிமை
எண்ணைய்திவலைகளாய்
Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP