என்னை இயக்கியபடி

முன்னறிவிப்புகளின்றி
வார்த்தைகளினால்
நான் கீறினாலும்
மருந்திடுகின்றது
உன் புன்னகை.

பிரிந்தாலும்
தொலைந்தாலும்
நினைவின் ஓரச்சுவர்களில்
உயிர்த்துடிப்பாய்
தங்கிவிடுகின்றன
உன் பிரியங்கள்

என்னை இயக்கியபடி!!

1 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

Anonymous said...

NICE POETRY...WE CAN SENSE THE POET'S HAPPINESS IN HIS DEEP
MIND ENJOYING THE LOVE AND AFFECTION HE GETS FROM THE GIVER.
FANTASTIC..GOOD LUCK MR.MUTHUKUMAR.

MOOKAMBIKA

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP