பொய்களற்றுபாம்புச் சட்டையைப் போல உரித்துப் போட்டாலும்
திரும்ப திரும்ப முளைத்துவிடுகின்றன
சந்தேகமாக இருக்கிறது
உடல் போர்த்தியிருப்பது தோல்களா?

பொய்களாவென?

பதிந்துவிட்ட முகமுடிகளை
முகமென தக்க வைக்க சில பொய்கள்
அந்தரங்கத்தின் எல்லாப் பகிர்தல்களைத் தாண்டியும்
பிரத்யோகமாக தங்கிவிடும் பொய்கள்.


விழுக்காடுகளுக்கு ஏற்ப உலவுகின்றன
படுத்துறங்கும் மெத்தையை போலவும்,
தூக்கம் பறிக்கும் மூட்டைப் பூச்சிகளாக
பொய்கள்.


உயிரற்று இருப்பதைக் காட்டிலும்
கடினமாக இருக்கிறது
பொய்களற்று வாழ்வது!

2 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

பாச மலர் said...

பொய்கள் பற்றி உண்மை பேசும் கவிதை..நன்று.

முத்துகுமரன் said...

முதல் வருகைக்கும், காருத்திற்கு நன்றி பாசமலர். நீங்கள் மதுரைக்காரர் என்பதுகூடுதல் மகிழ்ச்சியை தந்தது.

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP