சித்தப்பூ ஆகிட்டேன்....

நான் சித்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்பூ ஆகிட்ட்டேன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்.

இப்புவியில் உதித்திருக்கும் எங்கள் அடுத்த தலைமுறை ''தலைமகனுக்கு''

உங்கள் அன்பையும் ஆசிகளையும்

வேண்டிஇனிப்புகளுடன்

முத்துகுமரன்


Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP