பயணம்

விரவிக் கிடக்கும் ஒலித்திரளினூடாக பயணித்தாலும்
மெளனத்தோடு
இதயக்குழியில் உள்ளடங்கி
உதிர்த்திடாத வார்த்தைகளுக்குள்
உயிர் கொண்டிருக்கிறது
எனது கவிதைகள்
யாரும் மொழிபெயர்த்திட இயலாதவாறு

0 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP