தொலைந்த பிரியம்

புரிதலற்ற பிழைக்காக
தேவையாயாயிருக்கிறது
ஒரு மரணம்
மீண்டும் என் வீடு வர

நிகழ்ந்துவிட்ட பிரிதலின்
சிதைவை நீட்டித்துக் கொண்டே
உரையாடல்களில்
கவனமாய்
மறைக்கிறோம்

புறக்கணிப்பையும்
இடைவெளியையும்
Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP