சுவடுகள் மறந்தவன் கனவு
உன் சுவடுகளும் மறந்தவன்
அதிகாலைக் கனவில் உனது பிம்பம்

தேடல்கள்கள்
மீட்டெடுப்புகள்
ரகசியங்கள்
கீறல்கள்
ஞாபகங்கள்
எதுவமற்று
படர்ந்தது மெளனம்


கவிதைகளாகாத
வார்த்தைகளாய்

2 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

செல்வநாயகி said...

நல்ல உருவகம். பலசமயங்களில் இப்படி நேர்ந்திருக்கிறது.

நீண்டநாள் கழித்து உங்களை எழுத்தில் பார்க்கிறேன். நீங்கள் எழுதி நான் தவறவும் விட்டிருக்கலாம்

முத்துகுமரன் said...

நன்றி செல்வநாயகி...

இப்போது அவ்வளவாக எழுதுவதில்லை.

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP