பார்வதி அம்மாள் @ வந்தாரை வாழவைக்கும் தமிழ்நாடு

சோரம் போனது
''தாய்''த்
தமிழகம்
காந்தி தேசத்து
அகிம்சை
முகாமில்
*
களையெடுப்போம்
தமிழ்ப் பொய்களை
தொடக்கமாய்
வந்தாரை வாழவைக்கும்
தமிழ்
நா
டு

1 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

அராகன் said...

நன்றி நண்பா

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP