அமீரகக் காக்கைகள்அடைந்து கொள்ள
எல்லாக்கூடுகளும் தேவையாய் இருக்கிறது.
உரிமையானவனை உட்செரித்து
அருகாமைக் கூடுகளின்
வடிவத்திற்கேற்ப
குஞ்சுகள் பொறித்திடும் பெருந்தவம்
மேகம் விட்டிறங்கா காக்கா
மேடையேற
தரைவிரிப்புகளாய் தலைகொடுக்கும்
வெள்ளைக் காக்கைகள்

0 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP