தனிமை

வளர்ப்பு நாயை மருத்துவமனைக்கு
கூட்டிச் செல்லும்
அப்பா
தன் நோய் தீர்க்க செல்கிறார்
தனியாக

0 எண்ணத்தை வாசித்த இனியவர்கள்:

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP