மறு சூல்

மறந்தே போய்விட்ட எழுத்தை

எந்த பூச்சுமில்லாது

எந்த கிரீடத்தையும் குறிவைக்காது

என் மொழி என்னை விட்டு நீங்கிடும் முன்

ஏதாவது எழுதிட வேண்டும்

மனம் விரிய விரிய

மறுபடியும் சூல் கொள்ள வேண்டும்

Related Posts with Thumbnails

Modified by Blogger Tutorial

முத்துகுமரன் ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com Blogger Styles

TOP